Op 25/6 vond een overhandiging plaats van een petitie aan de commissie EZK van de 2de Kamer. Zie voor een verslag de website van StopUmts.
Er is nu een samenwerking met 5G burgerbelang Rotterdam en met 5G Den Haag.


Missie van het Nationaal Platform Stralingsrisico's:

 

... erkenning dat er voldoende goed wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is om het overheidsbeleid te wijzigen ten aanzien van EMV en gezondheidsrisico's.

... de gezondheidsrisico's van Elektromagnetische Velden en Straling onder de aandacht van de Nederlandse bevolking te brengen, zoals vele EU landen doen.

... een appèl aan de industrie en politiek om ervoor te zorgen dat er veiligere, stralingsarme apparatuur op de markt komt.

... bijdragen aan het beantwoorden van vragen over de maatschappelijke onrust en gezondheidsproblemen bij mens, dier en plant, die door EMV straling/velden ontstaan.

... informatie verstrekken aan burgers 'hoe om te gaan' met deze voorlopig onveilige techniek.

... samenwerken met nationale en internationale organisaties om de "onzichtbare" en "onderschatte" milieufactor EMV op de politieke agenda te krijgen.

 

 

Belangrijke rapporten en een petitie


Een Nederlandse petitie waar u uw stem kunt laten horen
http://www.verminder-electrosmog.nl/petitie/inhoud/


Een Nederlandse vertaling van het baanbrekende wetenschappelijke artikel 'Electromagnetic Hypersensitivity (EHS): Fact or fiction?,' in het toonaangevende blad 'Science of the total environment, vol. 414, jan. 2012.


Het IARC (International Agency on the Research of Cancer) maakte in mei 2011 bekend dat ELEKTROMAGNETISCHE STRALING  van oa mobieltjes mogelijk kankerverwekkend is en opgenomen is in groep 2b.


PACE (Parliamentary Assembly van de Council of Europe) publiceerde dit persbericht over bescherming tegen elektromagnetische velden

 

Wat doet de EU en hoe staat NL daarin.

Deze arts spreekt in het belang van de gezondheid van alle mensen. Klik hier voor de toespraak van Phd. M. Blank.

Bekijk het appel en de video van 190 professoren, uit de hele wereld, die zich verenigen in het Scientists Appeal en dit appel overhandigden aan de VN en WHO. (helaas niet één Nederlandse wetenschapper)

klik hier voor actuele zaken zoals het witte zone plan en opzeggen Klankbordgroep.

NIEUW BOEK. Elektrosmog. Jan v Gils. Uitgeverij Pentagon